Så lär vi oss nya saker tillsammans på Lärande Grundskola Vik

Vad innebär hörnstenen Meningsfullt lärande? På Lärande Grundskola jobbar vi i ämnesintegrerade uppdrag, det innebär att vi kombinerar innehåll från flera ämnen, för att väcka våra elevers nyfikenhet och ge dem möjlighet att använda sina nya kunskaper i ett tydligt sammanhang. På den här sidan beskriver vi ett exempel på hur ett sådant uppdrag är formulerat, hur det kombinerar olika ämnen och hur både elever och medarbetare upplevde arbetet.

Uppdraget "Böckernas underbara värld" väckte elevernas lust att läsa

Här följer en förkortad uppdragsbeskrivning för uppdraget “Böckernas underbara värld” i Team 3:    

Vår bibliotekarie behöver hjälp med att uppdatera en kanon till barn i åldrarna 7-10 år. Bibliotekarien vill därför veta vilka böcker ni anser vara de viktigaste böckerna som barn bör läsa? Er skönlitterära kanon av böcker ska sen presenteras för era kompisar. För att väcka verkligt intresse för nya spännande böcker ska presentationen gestaltas i bild och/eller musik.  

Ämnen som ingick i uppdraget

Svenska

Engelska

Bild

Musik

Idrott

Introduktionen till varje uppdrag utformas för att väcka elevernas nyfikenhet. På Lärande Grundskola Vik lyckades man skapa en introduktion där Camilla Brink, författaren till böckerna om Musse och Helium spelade in ett meddelande för att inspirera eleverna till läsning. 

I det efterföljande arbetet med att introducera skönlitteratur och uppmuntra till kreativt berättande valde man att lägga stort fokus på de känslor som uppstod när eleverna upptäckte nya världar och äventyr genom böckerna de läste. Eleverna fick också, på olika sätt, öva på att beskriva sina upplevelser.

 Under uppdragets gång fick eleverna ta del av en variation av böcker och författare; klassiska sagoberättare så som HC Andersen och Elsa Beskow och moderna inslag som exempelvis “Kalle med klänningen” eller just “Musse och Helium”. De fick också läsa och recensera böcker på engelska och reflektera över de inre bilder som uppstod under olika musikövningar. 

Kunskaperna inom uppdragen byggs stegvis som byggstenar eller pusselbitar, ett exempel från det här uppdraget var en övning där eleverna fick göra en bildanalys där de övade på ordklasser. I ett nästa steg fick de skriva en beskrivande text utifrån samma bild och så småningom också en berättelse där den beskrivande texten ingick. 

En viktig del av arbetet bestod också av att arbeta tillsammans i lärgrupper för att ta fram intervjufrågor till författaren Camilla Brink. Att ha en mottagare gör nämligen lärandet mer värdeskapande för eleverna.  

Sammantaget bidrog varje del av uppdraget till sammansättningen av elevernas litterära kanon, där känslorna inför böckerna som ingick fick ta stor plats.  

Vi frågade Camilla Carlsson och Ann-Louise Andersson som genomförde uppdraget med eleverna: 

– De tycker det är roligt rent innehållsmässigt, står det uppdrag på schemat så blir de glada. Just det här uppdraget passade många då de älskar att lyssna och läsa och många är också förtjusta i att skriva. 

– Det är tydligt att uppdragen gör det lättare för dem att göra kopplingar mellan det de lär sig i skolan och det de upplever i sin vardag i övrigt, de reflekterar ofta över att de hört något på exempelvis lilla aktuellt som de tycker hör ihop med något vi gjort under ett uppdrag. Vi lyfter alltid vilka ämnen som ingår i början av ett uppdrag och sen använder vi oss av metaforen att sätta på sig olika glasögon för att se arbetet från olika perspektiv, exempelvis historiska glasögon, det har blivit ett grepp som de kan återkomma till för att förstå hur olika saker de lärt sig hänger ihop.

Vi frågade Camilla Carlsson och Ann-Louise Andersson som genomförde uppdraget med eleverna: 

– Lärandet blir meningsfullt och det är lättare att hålla den röda tråden i undervisningen. Uppdragen ger oss också en flexibilitet för att följa elevgruppen, vi kan lägga mer fokus där det behövs och där deras nyfikenhet och intresse blomstrar lite extra. 

Camilla och Ann-Louise har också jobbat med att binda samman de olika uppdragen genom att använda sig av undervisningsinnehåll som sträcker sig över en längre period. Under “Böckernas underbara värld” fick barnen utforska vad böckerna gav dem, samla på sig ord och känslor för att sen under det efterföljande uppdraget “Novellsamlingen” väva ihop det de upplevt i sina egna berättelser. 

– Utöver uppdragen jobbar vi också renodlat med svenska, engelska och matematik eftersom våra elever behöver få fokusera på att träna grunder och enskilda moment inom de ämnena, men även den mängdträningen vävs sen in i uppdragen.