Välkommen till Oden

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Oden.

Ställ dig i kö

Välkommen till Oden

Oden är en F–5 skola och vi finns på Eddavägen 1 i Upplands Väsby. Vi är stolta över vår fina skola som har ljusa och luftiga lokaler och där alla skolans aktiviteter ryms under samma tak. Rum för skapande, idrott och restaurang är lätta att nå för alla i skolan. Vårt eget tillagningskök höjer trivseln och kvaliteten på skolmåltiderna och vår utemiljö inbjuder till lek och rörelse.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder datorer som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Via appen Lärande skola kan du följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med skolan.