Närvarande lärare

På Lärande Grundskola samarbetar minst två lärare i varje team och följer eleverna under hela skoldagen. Allt för att skapa en trygg miljö och främja goda relationer. Här får Carola Adamsson och Helene Holmberg, teamlärare i team 2 berätta vad Lärandemodellens hörnsten “Närvarande lärare” innebär för vardagen på skolan.

Carola Adamsson och Helene Holmberg, team 2 visar skolans kärnvärden
Carola Adamsson och Helene Holmberg, team 2 visar skolans kärnvärden

På vilket sätt skiljer sig arbetet på Lärande Grundskola från uppdraget som lärare på en annan skola med traditionell undervisning?

- En stor skillnad är att vi kan växeldra med varandra, förklarar Carola. I stället för att ha egna lektioner med alla elever, kan vi bytas av inom teamet. Först är man den som planerar och håller i lektionen, för att i nästa stund finnas mer i bakgrunden och vara det där extra stödet för våra elever som har behov av det. Det här sättet att jobba i team gör det också lättare att kunna reflektera över hur dagen har varit och att få informera varandra, till vad som varit bra och vad som kan förbättras eller kanske ändras till nästa gång, säger Carola.    

-Jämfört med den mer traditionella undervisningen där man läser ett ämne i taget, så slipper vi avbryta eleverna så mycket med det dem gör för stunden, berättar Helene. Vi arbetar i stället i uppdrag, med flera ämnen samtidigt, under hela skoldagen vilket gör det mer processinriktat och kvalitativt för både eleverna som för oss lärare. Det känns väldigt bra, säger hon. 

Vi kan vara det där extra stödet för våra elever som har behov av det.

Carola Adamsson Teamlärare

På vilket sätt bidrar teamlärarskapet till elevernas lärande, trygghet och studiero?  

- Vi ser en tydlig positiv effekt, både på elevernas lärande och deras motivation och trivsel i klassrummet och i skolan, förklarar Carola. När vi som teamlärare upplever skolans miljö och arbetssätt med Lärandemodellen som positiv, trygg och inspirerande så gör det även undervisningen roligare för oss och eleverna. Det ger den där extra energin och glädjen till att vilja lära tillsammans, säger hon.  

- Ett exempel på det är när eleverna arbetade med uppdraget:  Sanning, myter och tro och då med bland annat fornnordisk mytologi, där de fick olika arbetsuppgifter med olika kreativa uppgifter, berättar Carola vidare. Här skulle de utforska ämnet djupare och i slutet av uppdraget, fick de själva sätta ord på vad de fått lära sig. När det sen presenterades, där de fick visa upp sina egna arbeten och återberätta både muntligt och skriftligt vad de lärt sig för vårdnadshavarna, blev de väldigt imponerade av deras kunskaper. Eleverna växte enormt och det skapade såklart en stolthet och glädje hos oss alla. Det är en fantastisk känsla att få vara med om och se, säger hon.   

- Vi försöker också få eleverna att diskutera mycket med varandra, förklarar Helene. Som till exempel vid uppstarten av läsåret, där vi presenterar alla uppdrag som vi ska arbeta med. Här fortsätter sen diskussionerna hos elevernas, även i matsalen, ler Helene. De jämför sina tankar för varandra och framför sina argument. De visar också att det är ok att ha olika åsikter, vilket är jätteroligt att höra. Det säger en hel del om hur trygga våra elever är hos oss och med varandra.  

- Genom Lärandemodellen har vi kunnat utveckla vår förmåga att samarbeta och planera mer tillsammans. Att kunna bolla idéer, vilket är väldigt roligt berättar Helene. Det ger oss större möjligheter att kunna dela upp eleverna i grupper eller att variera mellan halvklass och mindre grupper, utifrån elevernas olika behov. De skapar bra förutsättningar för den studiero som många behöver. 

Så gör närvarande lärare skillnad

1. Trygghet

Tid och utrymme att verkligen lära känna varje elev

2. Utveckling

Ökade möjligheter till anpassningar, för att möta varje elev där den är

3. Team

Att arbeta som team skapar en dynamik där lärare kan nyttja varandras styrkor och komplettera varandra

4. Framgång

Att känna sina elever skapar förutsättningar för att stärka undervisningens kvalitet, vilket ger bättre resultat