Fresta

Välkommen till Fresta

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Fresta.

Ställ dig i kö

Välkommen till Fresta

Välkommen till skolan mitt i byn. Fresta är en personaltät F-5 skola med 100% behöriga lärare. Vi arbetar ämnesövergripande i sammanhang och tillsammans i våra team. Våra elever lär av varandra med verkligheten som grund.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder datorer som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Via appen Lärande skola kan du följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med skolan.