Kontakt

Lärande Grundskolor

Fresta

Älvhagsvägen 15
194 53 Upplands Väsby

Magneten

Eddavägen 1
194 63 Upplands Väsby

Oden

Eddavägen 1
194 63 Upplands Väsby

Skapa

Sommarsolsvägen 9
141 44 Huddinge

Södra

Sprängstensgatan 1
603 79 Norrköping

Vira

Viravägen 4
194 55 Upplands Väsby

Östra

Vikboplan 7
602 29 Norrköping

VD

Kvalitets- och skolchef

Marina Malmqvist
marina.malmqvist@larande.se
073-054 34 45
Martin Åleheim
martin.aleheim@larande.se
073-526 20 47


Ansv. för pedag. och konceptutv.

Förskole- och grundskolechef

Beatrice Barlinger

beatrice.barlinger@larande.se
073-042 09 97

Andreas Gydingsgård
andreas.gydingsgard@larande.se
070-840 27 03


Utvecklingsledare

Utvecklingsledare

Adam Aldhagen

adam.aldhagen@larande.se
072-185 39 13

Hanna Ahlstrand
hanna.ahlstrand@larande.se
070-840 98 19Administratör

Bolagsinformation

Annica Bodin
annica.bodin@larande.se
073-593 91 52

Faktureringsadresser och organisationsnummer