Vi är Lärande

Lärande Grundskola har samma uppdrag som alla andra skolor i Sverige. Men vi har valt att utveckla vår skola för att ännu tryggare och mer framgångsrikt bidra till elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling.

På Lärande Grundskola skapar vi framgång. Tillsammans.

Genom aktivt lärande och en pedagogisk modell baserad på helhetstänkande vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas – under skoltiden och i framtiden. Resultatet som vi ser skapar ökad trygghet, mindre stress, större glädje och mer kreativitet.

Världen är en helhet, skolan borde också vara det

  • I skolans värld har det varit normalt att dela upp kunskap i ämnen som splittras i tid och rum. Men alltför ofta leder det till stress, otrygghet och sämre fokus hos eleverna, och en ohållbar situation för lärarna. På Lärande Grundskola tänker vi tvärt om, och i allt vi gör utgår vi från ett helhetstänkande med eleven i fokus.

  • Det här märks i alla delar av vårt koncept. Till exempel jobbar vi i lärarteam med minst två lärare per årskurs som innebär att lärarna kan ägna mer tid åt eleverna. Varje team har sin egen lärstudio som främjar fokus, lugn och minskar stressen. Vi ser till att skoltiden är kvalitetstid, där eleverna är i arbete utan onödiga håltimmar – det skapar trygghet.

  • Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat i uppdrag som utmanar, motiverar och ger eleverna bättre förståelse för sammanhang, för hur saker hänger ihop. Allt i en lärprocess där kontinuerlig feedback och aktivt sökande efter kunskap bidrar till en långsiktigt hållbar kunskapsutveckling för varje individ.