Östra

Välkommen till Östra

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Östra.

Ställ dig i kö

Välkommen till Östra

Vi är en grundskola från förskoleklass till årskurs nio med tillhörande fritidshem. Du hittar oss intill Oxelbergsparken i östra delen av centrala Norrköping. Läget erbjuder fin utemiljö samt närhet till idrottshall på Factory Fitness. Vi är den första grundskolan inom företaget Lärande och etablerades 2011.

Hur är det att gå på vår skola?

Om du går ett varv på vår skola kommer du att upptäcka öppna och ljusa lokaler med elever som arbetar tillsammans i team. Du kommer även att mötas av ett välkomnande hej!

I vår reception, vilken finns direkt i anslutning till huvudentrén, kan du få svar på frågor kring bland annat skolplacering, kö eller andra frågor gällande vår skola.

På vår skola arbetar vi med Trivselledare. Dessa är kopplade till ett projekt som heter Trivselprogrammet. Syftet med Trivselledare är att skapa en inkluderande och aktiv miljö på våra raster. Trivselledare är utbildade elever som planerar och håller i aktiviteter samt lekar under rasttid. Vi tänker att detta leder till ökad aktivitetsnivå samt ökad trivsel genom bättre sammanhållning på skolan.

Östra har en stark samarbetskultur där vi som arbetar på skolan ser våra elever som allas elever. Vi genomför därför med jämna mellanrum olika aktiviteter där hela skolan möts från förskoleklass till årskurs nio. Även mindre sammankomster genomförs stadievis eller inom fritidshemsverksamheten. Exempel på detta är temadagar och friluftsdagar.

Står du i kö till vår förskoleklass eller funderar på att ställa dig i kö? Tveka inte att skicka iväg ett mejl till oss, du hittar kontaktuppgifter längst ned.

Välkommen att besöka oss om du vill veta mer!

Vi jobbar med Rastvärdskap

På Lärande Grundskola Östra arbetar vi aktivt med att erbjuda eleverna raster som upplevs meningsfulla, trygga och ger en känsla av gemenskap. Detta strävar vi efter att uppnå genom att erbjuda aktiviteter och lekar men också genom att ha pedagoger som stöttar hjälper elever in i lek. Vi är också extra stolta över vår lånebod där eleverna, förutom att få låna många olika leksaker, får träna på att ta ansvar för det som lånas.