Kontakta Magneten

Allmänna kontaktuppgifter

magneten@larandegrundskola.se


Rektor

Ulrika Bolin
070-967 39 69
ulrika.bolin@larandegrundskola.se


Biträdande rektor

Sofia Haraldsson
073-824 35 64
sofia.haraldsson@larandegrundskola.se

Specialpedagog

Christina Wallbing
christina.wallbing@larandegrundskola.se


Kurator

Nicole Charro
073-593 91 53
nicole.charro@magnetica.se


Skolsköterska

Majida Jabbar Salman
073-057 40 46
majida.jabbarsalman@magnetica.se