Kontakta Södra

Allmänna kontaktuppgifter

sodra@larandegrundskola.se
Växel: 010-139 81 20
Fritidshemmet: 0706-93 50 56

Team F: 010-139 81 38
Team 1: 010-139 81 37
Team 4: 010-139 81 35
Team 5: 010-139 81 28
Team 6: 010-139 81 36
Team 7: 010-139 81 25
Team 8: 010-139 81 23
Team 9: 010-139 81 30

Rektor

Sven Bolmblad
010-139 81 22
sven.bolmblad@larandegrundskola.se

Verksamhetschef

Martin Åleheim
010-139 88 08
martin.aleheim@larande.se


Personal

Caroline Rostedt

Skolvärdinna/Administratör

Marie-Louise Steisjö

Speciallärare

Marie-Louise Åsenklint

Specialpedagog

Linda Strömberg

Skolsköterska

Personal F-6

Veronica Skotte

Elevstödjare, TEAM F

Ghaydaa Alnagar

Fritidshemslärare/Resurs, TEAM F

Monica Haag

Lärare, mentor TEAM F

Martina Wärnehult

Fritidshemslärare, mentor TEAM 1

Linnéa Karnevald

Lärare, mentor TEAM 1

Samuel Bråvik

Elevstödjande mentor TEAM 4

Mikaela Axelsson

Lärare, mentor TEAM 4

Sara Hjelm

Lärare, mentor TEAM 5

Pia Lövdal

Lärare, mentor TEAM 5

Gisela Falck

Lärare, mentor TEAM 6

Jonathan Johansson

Lärare, mentor TEAM 6

Sandrella Mersel

Lärare, mentor TEAM 6

Julia Rosenqvist

Föräldraledig

Personal 7-9

Gabriel Gonzalez

Elevstödjande mentor TEAM 7

Sara Couchér

Lärare, mentor TEAM 7

Philip Eklöf

Lärare, mentor TEAM 7

Carolina Låås

Lärare, mentor TEAM 7

Arijela Ibrakovic

Elevstödjande mentor TEAM 8

Erik Backe

Lärare, mentor TEAM 8

Agnesa Ibraj

Lärare, mentor TEAM 8

Sara Thörn

Lärare, mentor TEAM 8

Mikael Lindqvist

Lärare, IT-ansvarig, mentor TEAM 9

Pierre Ohlsson

Lärare, mentor TEAM 9

Jusuf Omerovic

Lärare, mentor TEAM 9

Iman Al-Birwari

Lärare

Gabriel Kanalga

Lärare

Patricia Sánchez Guzmán

Lärare

Linda Boiardt

Elevstödjare

Milad Kouz

Lärare, vaktmästare

Matilda Wall Krantz

Föräldraledig

Petra Delborn

Tjänstledig

Willy Flores

Tjänstledig

Anna Reinhold

Föräldraledig

Malvina Öhrn

Föräldraledig