Kontakta Södra

Allmänna kontaktuppgifter

sodra@larandegrundskola.se
Växel: 010-139 81 20

Fritidshemmet: 0706-93 50 56
Team F: 010-139 81 30
Team 1: 010-139 81 38
Team 2: 010-139 81 37
Team 4: 010-139 81 41
Team 5: 010-139 81 35
Team 6: 010-139 81 28
Team 7: 010-139 81 36
Team 8: 010-139 81 25
Team 9: 010-139 81 23

Rektor

Annelie Rundblad
010-139 81 22
annelie.rundblad@larandegrundskola.se

Biträdande rektor 

Jonathan Johansson
010-139 81 24
jonathan.johansson@larandegrundskola.se

Koordinator 

Anna lenngren
010-139 81 21
anna.lenngren@larandegrundskola.se


Personal Ledning och elevhälsa 

Jonathan Johansson, biträdande rektor

Anna Lenngren, Koordinator

Marie-Louise Steisjö, speciallärare

Maria Pettersson, Kurator

Tillförordnad kurator under tiden Anja Loyd är föräldraledig 

Linda Strömberg, Skolsköterska

Maria Engström, Logoped

Föräldraledig

Emma Askling, Skolsköterska

Anja Loyd, Kurator

Föräldraledig 

Josefine Sandqvist, Speciallärare

Börjar sin tjänst 16 sep 

Personal F-6 samt fritidshemmet 

Clara Joelsson, Mentor Team F

Caroline Rostedt, Elevstödjare Team F

Maya Eriksson, Elevstödjare Team 1

Sara- Isabel Wulff, Mentor Team 1

Viola Helmerud, Mentor Team 4

Kalle Månsson, Mentor Team 4

Linnéa Karnevald, Mentor Team 2

Mikaela Axelsson, Mentor Team 5

Samuel Bråvik, Elevstödjare Team 4-6

Anne-Sophie Carlsson, Elevstödjare Team 5

Pia Lövdal, Mentor Team 6

Martina Wärnehult, Lärare i fritidshem

Eva-Linda Augustsson, Lärare i fritidshem

Rasmus Claar, Lärare i fritidshem

Sara Hjelm, Lärare i idrott och Hälsa samt mentor Team 6

Föräldraledig

Julia Rosenqvist, Mentor F-3

Föräldraledig

Personal 7-9 samt moderna språk och PREST ämnen 

Isak Holmberg, Mentor i Team 7

Matilda Lindström, Mentor i Team 7

Malvina Öhrn, Mentor i Team 8

Philip Eklöf, Mentor Team 8

Sara Thörn, Mentor i Team 8 och Lärare i idrott och hälsa

Agnesa Ibraj, Mentor i Team 9

Arijela Ibrakovic, elevstödjare Team 9 samt lärare i hemkunskap

Carolina Låås, Lärare i resursteamet samt mentor Team 9

Sandrella Mersel, Lärare i resursteamet samt lärare i slöjd

Erik Backe, lärare i engelska och svenska 7-9

Milad Kouz, Lärare i musik och slöjd

Gabriel Kanalga, Lärare i tyska

Linda Boiardt, Elevstödjare Team 8

Iman Al-Birwari, Lärare i franska

Jorge Vicentes Martinez, Lärare i spanska