För vårdnadshavare

Hej vårdnadshavare och välkommen till oss på Lärande Grundskola.

Oavsett om du är ny eller funnits hos oss en tid är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi jobbar med vår lärplattform. Du som vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt ta del av information eller kommunicera med den eller de skolor som finns kopplade till ditt/dina barn. Du kan också kommunicera med personal på skolan, ha koll på scheman, göra sjuk- och frånvaroanmälan, få koll på när nästa friluftsdag är eller följa upp hur ditt/dina barns skolgång fungerar på olika sätt.

I menyn hittar du mer specifik information om lärplattformen.