Välkommen till oss!

Vi ska uppnå målen för kunskapsmässig och personlig utveckling enligt Skolverkets uppdrag till alla Sveriges grundskolor. Däremot väljer vi en egen väg för att nå målen. I stället för att dela in lärandet i ämnen jobbar vi övergripande med helhet och sammanhang, precis så som det ser ut i verkliga livet. Besök gärna någon av våra skolor om du är nyfiken på att veta mer.