Kontakta Skapa

Allmänna kontaktuppgifter

skapa@larandegrundskola.se
Växel: 08-410 268 40

Rektor

Fredrik Plahn
0707-96 52 53
fredrik.plahn@larandegrundskola.se

Biträdande rektor

Annelie Odén
0709-34 75 41
annelie.oden@larandegrundskola.se

Administratör

Hanna Ståhl
0709-13 08 46
hanna.stahl@larandegrundskola.se

Sjuksköterska

Aurora Martins
070-143 15 98
aurora.martins@larandegrundskola.se