Närvarande lärare på Lärande Grundskola Södra

På Lärande Grundskola följer lärarna eleverna under hela skoldagen. Att ha mer tid tillsammans med sitt team ger lärarna en helt annan möjlighet att lära känna sina elever, vilket möjliggör en anpassad undervisning som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas. Här får Pia Lövdal och Mikaela Axelsson, teamlärare i team 5 och 6 på Lärande Grundskola Södra, berätta vad Lärandemodellens hörnsten “Närvarande lärare” innebär för vardagen på skolan.

Pia Lövdal och Mikaela Axelsson, teamlärare i team 5 och 6 på Lärande Grundskola Södra
Pia Lövdal och Mikaela Axelsson, teamlärare i team 5 och 6 på Lärande Grundskola Södra

På vilket sätt skiljer sig arbetet inom Lärande Grundskola från uppdraget som lärare på en annan skola? 

– Att jobba utifrån Lärandemodellen innebär mycket mer samarbete mellan oss lärare, jämfört med andra skolor. Vi planerar tillsammans, vi undervisar tillsammans och vi samarbetar kring bedömning och betygssättning. I det samarbetet får vi också möjlighet att jobba utifrån olika roller. Det är skönt för mig att kliva in hos Mikaela, där kan jag vara mer sidekick och stötta eleverna på ett annat sätt än när det är jag som har huvudansvaret för undervisningen, menar Pia.  

– Att ha en kollega som ständigt observerar ens undervisning tycker jag är väldigt utvecklande. Man har alltid någon att bolla med och så är man två som kan ta ansvar för att se till att de som behöver extra stöd får det, samtidigt som de som ligger långt fram fortfarande får möjlighet att utvecklas. Vi tar verkligen tillvara på varandras styrkor som lärare, berättar Mikaela.
 

Utöver rollen som teamlärare utgör också de ämnesintegrerade uppdragen (där innehåll från flera skolämnen kombineras) en skillnad i arbetssätt jämfört med andra skolor.  


– Att arbeta just ämnesintegrerat ger oss utrymme att verkligen djupdyka tillsammans med eleverna, eftersom vi inte behöver avbryta för att byta ämne på schemat så att säga, berättar Mikaela och fortsätter:  


– Det är också enklare att göra anpassningar, behöver elevgruppen mer tid för någon del av uppdraget så kan vi enklare omfördela och förlänga tiden i de delar där det behövs.  

Att ha en kollega som ständigt observerar ens undervisning tycker jag är väldigt utvecklande. Man har alltid någon att bolla med och så är man två som kan ta ansvar för att se till att de som behöver extra stöd får det, samtidigt som de som ligger långt fram fortfarande får möjlighet att utvecklas.

Mikaela Axelsson Teamlärare, Team 5

På vilket sätt bidrar teamlärarskapet till elevernas lärande, trygghet och studiero? 

– Eleverna lär känna både mig och Pia, att det finns mer än en vuxen att vända sig till skapar en större trygghet i våra team, förklarar Mikaela. 

– Våra team äter också gemensamt för att lära känna varandra, på så sätt skapas trygghet mellan teamen, avslutar Pia. 


Så gör Närvarande lärare skillnad

1. Trygghet

Tid och utrymme att verkligen lära känna varje elev

2. Utveckling

Ökade möjligheter till anpassningar, för att möta varje elev där den är

3. Team

Att arbeta som team skapar en dynamik där lärare kan nyttja varandras styrkor och komplettera varandra

4. Framgång

Att känna sina elever väl skapar förutsättningar för att stärka undervisningens kvalitet, vilket ger bättre resultat