Falun

Lärande Grundskola Falun avvecklas sommaren 2024

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Falun.

Ställ dig i kö

Lärande Grundskola Falun avvecklas sommaren 2024

Lärandegruppen i Sverige AB:s styrelse beslutade i februari att avveckla Lärande Grundskola Falun till sommaren 2024. Skolan har under flera år haft för få elever och ett vikande elevantal. Det är svårt för en skola med för få elever att bedriva en god och kvalitativ undervisning över tid.

Vad händer nu?

Fr.o.m. höstterminen 2024 kommer elever från årskurs 7 och 8 att erbjudas plats på en annan grundskola.

För information om skolval hänvisar vi till Falu kommun: https://www.falun.se/