Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Vik.

Ställ dig i kö

Välkommen till Vik

Vik är en F–5 skola och vi finns på Viravägen 4 i Upplands Väsby. Vi är en skola med goda relationer som arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska kunna möta framtidens utmaningar till vilket vi främjar det livslånga lärandet. Vi samarbetar för att alla barn och unga ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas – nu och i framtiden.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder datorer som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Med våra lärplattformar Admentum och Canvas får du en tydlig dokumentation och uppföljning för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.