Lärande Grundskola introducerar framtidens lärmiljöer!

14 mars 2024

I augusti öppnas dörrarna upp för Lärande Grundskola Vira som till år 2027 kommer att bli en fullt utbyggd F-9 skola. Med helt nya lärmiljöer, inomhus och utomhus kommer Lärandemodellen att integreras på ett naturligt och tydligt sätt med fokus på pedagogik, inspiration, trygghet och studiero. Allt för att skapa en meningsfull, aktiv och engagerande skolupplevelse för eleverna till det nya läsåret.

Lärande Grundskola introducerar framtidens lärmiljöer!

- Med den nya pedagogiska lärmiljön får vi bättre förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling, förklarar Sofia Tunell, rektor på Lärande Grundskola Vik snart Vira. Den väcker både inspiration och glädje men skapar även trygghet och studiero, vilket underlättar för elevernas egna och aktiva lärande, berättar hon. Det är fantastiskt att vi får vara med att forma en ny skolvardag för alla våra elever och vi ser verkligen fram emot att få öppna upp skolan till hösten, säger hon.

Lärmiljö som anpassas efter elevers olika behov och förutsättningar
Inspirerande lärmiljö, en av tre viktiga hörnstenarna inom Lärandemodellen, anpassas noggrant efter elevernas olika förutsättningar och behov. Det inbjuder också till aktivt lärande på skolan. Något som Nese Giray, Speciallärare på Lärande Grundskola Vik och Frida Svahn, Strategisk inredare på Fastighetsavdelningen Lärande jobbar för fullt med inför öppningen.

Nese berättar bland annat om hur viktigt det är med olika pedagogiska funktioner i lärmiljön.

- Det påverkar elevernas välmående och ger en viktig inspiration till att vilja lära, säger hon. Det kan till exempel handla om att ställa bord, stolar eller kuddar på ett pedagogiskt sätt i möbleringen. Att använda sig av så kallade ”multibord” med whiteboard för bra teamwork eller att använda gradänger för att sitta i olika nivåer. Det finns även möjligheter att nyttja vikskärmar för de elever som vill få en mer avskild plats för att öka sin koncentration, förklarar hon. Vikskärmarna fungerar även som ljud-dämpare när de sätts upp på väggen, vilket är en smart och hållbar lösning.

Frida, Strategisk inredare på Fastighetsavdelningen på Lärande berättar i sin tur om olika färgval för lokaler och utrymmen som har en inverkan på elevernas känsla av team, trygghet, tillhörighet och igenkänning.

- Det är viktigare än man tror, förklarar hon. Varje yta (kallat teamzoner) där eleverna har sin bas som består av arbetsrum, närliggande kapprum och uppehållsrum får sin unika färg i en varm ton till exempel blått, gult, grönt eller koppar. Vi försöker anpassa miljön så attraktivt som möjligt för alla elever, från förskoleklass ända upp till årskurs 9, vilket ibland kan vara en liten utmaning, säger hon. En annan viktig aspekt är att vi återanvänder en hel del möbler från Lärande Grundskola Vik som vi kombinerar ihop med det nya, ur ett hållbarhetsperspektiv, avslutar hon.

En aktiv skolgård som inbjuder till rörelse
På skolgården som är drygt 12 000 kvadratmeter stor får eleverna möjlighet att utforska en miljö som ska stimulera till både rörelse och lek under rasterna. Materialet är hållbart, främst i trä för att ge en mer naturnära känsla. Skolgården som är uppdelad i olika zoner är anpassade för att uppfylla elevernas olika behov och utmaningar, oavsett ålder. Aktiviteter som gungor, klätterställningar, balansbanor och en upplevelsestig kommer att finnas på plats för eleverna och gradänger i olika storlekar ger möjligheter till lektioner med utomhuspedagogik på skolan. Genom gröna planteringar och träd, med plats för både skugga och solljus skapas naturliga rum på skolgården för eleverna som ger viktiga inslag till att göra den mer trivsam och mysig för alla.

Exempel på den nya lärmiljön
Exempel på den nya lärmiljön

Vi har stort förtroende för skolan och den håller hög kvalité. Kommunikationen från lärare är tydlig och de har gjort allt för att hjälpa min dotter med läxhjälp då hon behöver extra stöd med inlärning, berättar hon bland annat. Den nya skolan och den nya miljön blir en skola att trivas på!

Vårdnadshavare till barn i team 2 och 5 på Lärande Grundskola Vik, snart Vira.

Skiss om skolmiljön

Exempel på skolans lärmiljö och rum i 3D