Välkommen på informationsmöte om att Lärande Grundskola Vira blir en F-9 skola

21 december 2023

Lärande Grundskola Vik, som till hösten byter namn till Lärande Grundskola Vira, expanderar och blir en F-9 skola (Förskoleklass till team 9). Våra elever får möjligheten att ta plats i en toppmodern skolbyggnad med inspirerande lärmiljö inomhus och en fantastisk skolgård utomhus.

Välkommen på informationsmöte om att Lärande Grundskola Vira blir en F-9 skola

Lärande Grundskola Vira öppnar upp sina portar för befintliga och nya elever. Skolan kommer att växa succesivt med start för årskurs 6 hösten 2024. År 2027 är skolan fullt utbyggd till en F-9 skola.

Informationsmöte den 11 januari

Välkommen till ett informationsmöte för nya och befintliga vårdnadshavare den 11 januari kl. 17.00-18.00. Plats: Lärande Grundskola Vik, Matsalen. Under mötet tar vi bland annat upp:

  • Skolbyggnaden, lokalerna, skolgården med mera
  • Lärandemodellen – vår pedagogiska modell
  • Så här ansöker du om en plats på Lärande Grundskola Vira

Varmt välkommen!

Kontakta oss gärna om du har frågor redan nu:

Rektor

Sofia Tunell
076-677 95 84
sofia.tunell@larandegrundskola.se

Biträdande rektor

Elias Merei
070-967 39 65
elias.merei@larandegrundskola.se