Nu startar Lärande Grundskola ett gemensamt koncept med fokus på trygghet, meningsfullt lärande och kunskapsresultat

20 september 2022

Samhällsutvecklingen kräver att även skolan utvecklas. Eleverna på grundskolorna inom Lärande kommer att mötas av en ny satsning med fokus på meningsfullt lärande, närvarande lärare och inspirerande lärmiljöer. Förhoppningen är att det ska leda till trygga individer som stimuleras i sina ambitioner och når sina mål. Vårt helhetstänkande sträcker sig hela vägen från förskoleklass till nian. Konceptet utgår från läroplanen och vår pedagogiska grund, men fokuserar extra på några områden.

Nu startar Lärande Grundskola ett gemensamt koncept med fokus på trygghet, meningsfullt lärande och kunskapsresultat

Vi har ställt några frågor till Beatrice Barlinger, ansvarig för pedagogik och konceptutveckling i Lärande Förskolor och Grundskolor

– Vi har dragit lärdom av det som varit bra på våra skolor och ser att vi vidareutvecklas på bästa sätt för framtiden. Målet är att väcka elevernas nyfikenhet och motivation, driva sin egen lärprocess och ta eget ansvar för sin utveckling med stöd av lärare så att de kan ta nästa steg efter nian utifrån sina önskemål, säger Beatrice.

Meningsfullt lärande?

– Vi förespråkar ett helhetstänkande som startar redan i förskoleklass, eleven arbetar i ämnesintegrerade uppdrag och får då en större förståelse för hur de olika ämnena kan vävas samman. Det blir motiverande och engagerande för såväl elever som lärare, fortsätter Beatrice.

Närvarande lärare?

– Närvarande lärare är viktigt för trygghet och resultat. Våra lärare arbetar i lärarteam med två lärare eller fler. Teamläraren är tillsammans med eleverna under hela dagen och undervisar inte i något annat team. Att arbeta i lärarteam kommer att ge ytterligare trygghet, effektivitet och en fördjupad kunskap hos eleverna, säger Beatrice.

Inspirerande lärmiljöer?

– Inspirerande lärmiljöer ger bra förutsättningar för goda samarbeten. Vår miljö ska på bästa sätt stödja arbete i grupp eller individuellt. Miljön skapar fokus och lugn samt bidrar till mindre stress. På Lärande räknar vi i detta in den digitala miljön, den fysiska omvärlden och den sociala miljön. Vi ser så fram emot att kunna ge våra elever de bästa förmågorna att lyckas, under skoltiden och i framtiden, avslutar Beatrice.