Så lär vi oss nya saker tillsammans på Lärande Grundskola Södra

Vad innebär Meningsfullt lärande? På Lärande Grundskola jobbar vi i ämnesintegrerade uppdrag, det innebär att vi kombinerar innehåll från flera ämnen, för att väcka våra elvers nyfikenhet och ge dem möjlighet att använda sina nya kunskaper i ett tydligt sammanhang. På den här sidan beskriver vi ett exempel på hur ett sådant uppdrag är formulerat, hur det kombinerar olika ämnen och hur både elever och medarbetare upplevde arbetet.

Så väckte uppdraget "Föräldraguiden" intresset för att skriva  

Här följer uppdragsbeskrivning för uppdraget “Föräldraguiden” i Team 6: 

Dyk in i en värld av tonårsutmaningar och upplevelser med vårt uppdrag, som tar dig på en resa genom tonåren. Utforska, förstå och skapa en vägledande guide för föräldrar som förklarar hur det är att vara tonåring.


Ämnen som ingick i uppdraget

NO

Samhälls­kunskap

Religion

Biologi

Kemi

Svenska

Engelska

Uppdraget bestod av fem olika delar; evolutionen, identitet och relationer, livet online, hälsa och rätt eller fel. Delarna paketerades veckovis och inleddes på ett sätt som skulle väcka elevernas nyfikenhet, efter det fick de bearbeta sin kunskap under gemensamma genomgångar, se filmer och ta del av annat undervisningsinnehåll. Slutprodukten för varje vecka blev en text som sen ingick i föräldraguiden. Under uppdragets gång fick eleverna producera olika texttyper, bland annat berättelse, faktatext och resonerande text. 

Det skapar värde för eleven att lära sig för sig själv och att presentera för sina kompisar i teamet, men att också ha en mottagare som finns utanför skolan förstärker värdeskapandet ytterligare. Eleverna fick själva välja om de ville skicka hem sin föräldraguide till sina vårdnadshavare eller inte. 

Vi frågar Pia Lövdal, teamlärare för team 6 och Mikaela Axelsson, teamlärare för team 5: 

– Ett uppdrag som innehåller temat sex och samlevnad skapar ett intresse hos eleverna, men de har också tyckt att det bitvis varit jobbigt. Vi har tagit till vara på intresset och engagemanget i teamet och de har jobbat hårt med sina texter.

– I våra uppdrag och vår undervisning blir elevgruppen en viktig nyckel för den enskilda elevens lärande. Alla elever har en lärkompis som de kan ställa frågor till och bolla med. De får ofta också diskutera kring det vi går igenom med sina bordsgrupper, alltså med övriga elever som sitter vid samma bord. Att få reflektera över det vi lärare säger och att återberätta för varandra stärker lärandet.  

Vi frågar Pia Lövdal, teamlärare för team 6 och Mikaela Axelsson, teamlärare för team 5:

– Att arbeta just ämnesintegrerat ger oss utrymme att verkligen djupdyka tillsammans med eleverna, eftersom vi inte behöver avbryta för att byta ämne på schemat så att säga. Utöver att kombinera olika ämnen så bidrar också uppdragen till ett värdeskapande lärande, vi tar in världen utanför skolan och sätter kunskapen i ett sammanhang som eleverna kan relatera till.
 

– Det är väldigt välutformade uppdrag som i stor utsträckning väcker elevernas nyfikenhets, men det finns också en fördel att jobba med dem även när det inte uppstår. Om det är så att någon elev inte är stormförtjust i just det uppdrag som vi jobbar med för stunden så är det ju över efter ett par veckor och de får chans att dyka in i något nytt. Om man däremot inte kombinerar ämnen i sin undervisning finns det istället en risk att vissa elever får svårt att ändra uppfattning om de ämnen som de “inte gillar”, vilket kan få konsekvenser för både lärandet och upplevelsen av skoltiden.