Systematisk läsning på Lärande Grundskola Skapa

Svenska elevers läsförståelse har försämrats kraftigt enligt senaste PISA-resultaten, men hoppet om förbättring lever. På Lärande Grundskola Skapa har man tagit fram en modell för hur man arbetar läsfrämjande, vilket har gett resultat som pekar i en helt annan riktning.

Att ha en god läsförmåga är avgörande för att lyckas bra i skolan men också för att som medborgare kunna vara en aktiv del av samhället. Under en längre tid har det dock larmats om att barn och elever läser allt mindre och att läsintresset bland unga dalar. Arbetssätten för systematisk läsning är med andra ord en fråga som skolan generellt och Lärande Grundskola specifikt tar på stort allvar.   

Märta Christenson och Anna Wester, teamlärare i årskurs 2, ville jobba med läsning på ett sätt som gav tydliga resultat. På Lärande Grundskola Skapa arbetar eleverna mycket i lärpar, tillsammans med en så kallad lärkompis. Det upplägget överförde Märta och Anna till läsningen, vilket har fått eleverna att gilla läsningen, samtidigt som läsförståelsen har ökat. Hör Märta och Anna berätta mer i videon nedan.    

Flera studier visar att just förmågan att stimulera barns och ungas intresse för läsning, är en viktig nyckel för utvecklingen av deras läsförmåga. De som läser mer läser bättre och blir också mer positivt inställda till läsningen.    

Även i de äldre årskurserna är läsningen en viktig del av undervisningen. Elin Björk, Johan Gustavsson och Ammi Sima, teamlärare i team 9, började jobba in skönlitteratur på ett systematiskt sätt under årskurs 7.   

– Vi hade sedan länge tankar om att vi ville matcha skönlitteratur med våra uppdrag. Vi gillade tanken på att inleda varje dag med tyst läsning, men ville också att eleverna skulle få möjlighet att samtala kring det de läst för att på så vis komma vidare i sin läs -och språkutveckling, berättar Elin och fortsätter:  

– Under det föregående läsåret läste teamet hela sex skönlitterära böcker och vi kör samma upplägg nu i årkurs 9.   

Magdalena Ivarsson, central bibliotekarie på Lärande uppmuntrar initiativ och arbetssätt som de som finns på Skapa och arbetar med att kunna överföra goda exempel mellan Lärande Grundskolas olika enheter.   

– Jag stöttar i arbetet med att höja kvaliteten i det läsfrämjande arbetet på alla våra skolor. Att läsa böcker gör skillnad för barns och ungdomars språkutveckling och att arbeta med systematisk läsning i skolan är ett bra sätt att bland annat fylla på elevers ordförråd, stimulera fantasin och just utveckla språket.  

Det läsfrämjande arbetet menar Magdalena handlar om att det på skolan behöver utvecklas ett gemensamt förhållningssätt som präglas av att läsning är en prioriterad aktivitet som ska ske på ett sätt som väcker läshunger och livslånga läsare.