Närvarande lärare på Lärande Grundskola Skapa

På Lärande Grundskola samarbetar minst två lärare i varje team och följer eleverna under hela skoldagen. Allt för att skapa en trygg miljö och främja goda relationer. Här får Elin Björk och Johan Gustavsson, teamlärare i team 9 på Lärande Grundskola Skapa, berätta vad Lärandemodellens hörnsten “Närvarande lärare” innebär för vardagen på skolan.

Johan och Elin är teamlärare på Lärande Grundskola Skapa
Johan och Elin är teamlärare på Lärande Grundskola Skapa

I team 9 på Lärande Grundskola Skapa finns en bred ämneskompetens och behörighet genom de tre teamlärarna Johan, Elin och Ammi vilket skapar en fantastisk möjlighet att arbeta i våra ämnesintegrerade uppdrag, där visserligen ämnesexpertisen är viktig men att vara lärare är så mycket mer än det.

På vilket sätt skiljer sig arbetet inom Lärande Grundskola från dina tidigare uppdrag som lärare?

– Det är verkligen en gamechanger att få vara klasslärare på högstadiet. Vi får möjlighet att lära känna våra elever på ett helt annat sätt än vad jag gjort på tidigare arbetsplatser, det bidrar verkligen till god kvalitet och bättre resultat, menar Elin.

– Att finnas runt en och samma elevgrupp hela dagarna gör det så mycket enklare för oss att göra anpassningar i vår undervisning utifrån våra elevers behov. Märker vi att något inte funkar så kan vi vara flexibla och ändra arbetssätt direkt. I mina tidigare uppdrag har jag kanske träffat en klass i början av en arbetsvecka och sen inte haft chans att förändra något förens i slutet av veckan, då min nästa lektion var schemalagd, berättar Johan. 

Det är verkligen en game changer att vara klasslärare på högstadiet!

På vilket sätt bidrar teamlärarskapet till elevernas lärande, trygghet och studiero?

– Vi ser hela bilden! Vi delar inte upp dem i olika mentorsgrupper utan har ett gemensamt ansvar för alla elever. Det faktum att vi är tre lärare som finns runt dem gör också att de har möjlighet att välja vem av oss de vill anförtro sig till, det är en styrka när man jobbar med ungdomar, tycker Elin och fortsätter;   

–  Att arbeta som team skapar också en dynamik där vi kan nyttja varandras styrkor och komplettera varandra. Det skapar ett tryggt skyddsnät för våra elever att landa i! 

De är överens om att samarbetet med kollegorna är helt avgörande för att lyckas i teamläraruppdraget. Den som inte leder lektionen har utrymme att ge extra stöd till de elever som behöver. De diskuterar också elevernas framsteg och utmaningar på daglig basis, vilket gör att de inte behöver oroa sig för sina elevers mående.  

Vårt arbetssätt skapar också goda förutsättningar för en tät kontakt med vårdnadshavarna. Det är mycket enklare att skapa en trygg och stödjande miljö när vi alla är närvarande och engagerade, så det är förstås väldigt viktigt att vi får med dem på tåget, avslutar Johan. 

Så gör Närvarande lärare skillnad

1. Trygghet

Tid och utrymme att verkligen lära känna varje elev

2. Utveckling

Ökade möjligheter till anpassningar, för att möta varje elev där den är

3. Team

Att arbeta som team skapar en dynamik där lärare kan nyttja varandras styrkor och komplettera varandra

4. Framgång

Att känna sina elever skapar förutsättningar för att stärka undervisningens kvalitet, vilket ger bättre resultat