Vi erbjuder eleverna en miljö som inspirerar till lärande

Hos oss ska den fysiska, sociala och digitala lärmiljön främja fokus och lugn.

Inspirerande lärmiljö

Att lära i samarbete är grundläggande hos oss och varje team har sin egen lärmiljö. Den är aktivitetsbaserad, för att på bästa sätt stödja arbetet.

Vi skapar lärmiljöer som är tillgängliga för alla våra elever, oavsett behov. Vi erbjuder också olika typer av arbetsplatser och arbetsställningar där eleverna själva kan välja det som passar dem bäst.