Lärande Grundskola Falun avvecklas till sommaren 2024

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Ställ dig i kö

Uppdrag 5 - Apokalypsen

28 april 2023
Uppdrag 5 - Apokalypsen

De senaste veckorna har eleverna i Team 7 arbetat med ett uppdrag med temat Apokalypsen, där fokus varit på klimatförändringar. Som en del av undervisningen har de sett film, dels från Hollywood men även faktafilmer om hur det skulle kunna se ut om världen går under och vilka konsekvenser klimatförändringar kan leda till. Eleverna undersökte även vad de själva kunde göra för att påverka klimatförändringarna och göra skillnad i samhällsutvecklingen. En av slutsatserna som de landade i var att sociala medier är ett bra verktyg för att delta i aktioner, visa sin ståndpunkt och att påverka.

På NO-lektionerna fick de lärt sig mer om hur atmosfären fungerar och varför koldioxid kan stanna kvar i den. På svenskan fick de läsa en novell som handlade om en flicka och om hur hon drabbats av effekterna från klimatförändringar. Därefter skrev eleverna egna noveller där fokuset var att skriva och beskriva upplevelser och händelser ur en persons perspektiv.

Uppdraget avslutades med att eleverna hade debatter i par om elbilar, fossila bränslen, begagnade kläder m.m där de fick förbereda minst fem argument, både för och emot. Uppdraget avslutades med att eleverna skrev argumenterande texter.

Affischer som eleverna gjort som stöder arbetet mot klimatförändringarna. Affischerna är skapade i programmet  i Canva, ett webbaserat designverktyg som eleverna har tillgång till.
Affischer som eleverna gjort som stöder arbetet mot klimatförändringarna. Affischerna är skapade i programmet i Canva, ett webbaserat designverktyg som eleverna har tillgång till.