Lärandemodellen med Joanna Lundin

5 april 2023

Nu i veckan har utvecklingsledaren Joanna Lundin besökt Lärande grundskola Falun. Under besöket följde hon bl.a. med på lektioner och samtalade med personalen om lärandemodellen.

Lärandemodellen med Joanna Lundin

Joanna Lundin har arbetat som lärare sedan 1992. Hon började som lärare i Hem- och konsumentkunskap men arbetar idag som utvecklingsledare på Lärande grundskola med uppdrag att implementera lärandemodellen.

Joanna beskriver lärandemodellen som ett pedagogiskt koncept där eleverna arbetar med ämnesintegrerade uppdrag. Uppdragen är värdeskapande med fokus att väcka elevernas kreativitet, nyfikenhet och lust att lära.

"Det som jag tycker är bra med lärandemodellen är att vi får den röda tråden. Saker och ting hänger ihop för eleven och det blir lättare att minnas och lära sig."

Joanna avslutade sin vistelse med att hålla en uppskattad föreläsning om förhållningssätt och bemötande i mötet med elever med trots för skolans personal, samt personal från kringliggande skolor.
Joanna avslutade sin vistelse med att hålla en uppskattad föreläsning om förhållningssätt och bemötande i mötet med elever med trots för skolans personal, samt personal från kringliggande skolor.

"Det bästa med att arbeta inom skolan är eleverna. Dom är mina största och viktigaste drivkrafter och det dom som gör att det fortfarande är lika kul att gå till jobbet efter 30 år i yrket."

Joanna Lundin