Förskole- och grundskolechef till Lärande förskolor och grundskolor

En ny spännande ledningsgruppsroll inom Lärande förskolor och grundskolor! Vill du vara med och vidareutveckla Lärande förskolor och grundskolor? Vill du tillsammans med oss arbeta mot strategiska mål inom Lärandegruppen, leda våra rektorer mot gemensamma mål, bidra till att implementera Lärandemodellen och höja våra resultat?

Ansökningslänk hittar du längst ned på sidan

Tjänsten ligger externt hos constatera.se att söka. Sista ansökningsdag är 2023-06-22.

Placeringsort: Stockholm.

Om tjänsten

Den nya tjänsten som Förskole- och grundskolechef har en central betydelse i Lärandegruppens strategiska riktning och Lärande förskolor och grundskolors målsättning att bedriva förskolor och skolor med mycket hög kvalitet och att vara det självklara valet för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Därför söker vi dig med erfarenhet av att leda pedagogiska uppdrag, vara chef över rektorer och andra skolledare, leda förändringsarbete inom skol- och organisationsutveckling. 

Målsättningen är att våra förskolor och skolor ska vara det mest attraktiva valet för barn, elever och vårdnadshavare och erbjuda verksamheter med värdeskapande och meningsfullt lärande, teamarbete, närvarande lärare, strukturerade arbetssätt och inspirerande lärmiljöer. Vi vill ge så många barn som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Idag driver Lärande förskolor och grundskolor tre förskolor och åtta grundskolor runtom i landet. En grundskola ligger centralt i Falun, en grundskola är belägen i Huddinge och två grundskolor finns i Norrköping, där Lärandegruppen också har sitt huvudkontor. Våra tre förskolor och tre av våra grundskolor samt en resursskola finns i Upplands Väsby, där vi också har ett kontor. I den nya rollen som Förskole- och grundskolechef är du närmaste chef för nio rektorer. Vi utgår mycket från våra kärnvärden, vilket innebär att vi ofta leder och träffar våra rektorer tillsammans med biträdande rektorer. De utgör ett gemensamt team på 16 utvecklingsinriktade och engagerade skolledare.

Lärande Förskolor och Grundskolor (LFG) är ett relativt nytt bolag inom Lärandegruppen och har initierat en spännande resa inom skol- och samhällsutveckling. Bland annat har LFG under läsåret 2022-2023 inlett en utvecklingsresa med barns och elevers lärande i fokus. En gemensam pedagogisk modell, Lärandemodellen, är framtagen vilken bygger på ett ämnesintegrerat helhetstänk med individen i fokus. Vår Lärandemodell utgår ifrån värdeskapande lärande och ett nära samarbete i våra team för att ge våra elever ett meningsfullt lärande och rusta dem för framtidens ständigt förändrade behov.

Rollen som Förskole- och grundskolechef ingår i Lärande förskolor och grundskolors ledningsgrupp och rapporterar till VD. Arbetet sker i nära samarbete med Lärandegruppens staber, LFG´s utvecklingsteam och med förskolorna och skolornas rektorer. Tjänsteresor till våra verksamheter förekommer i rollen. 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholms-området, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse, gärna med start i augusti 2023.

Då rollen är ny och Lärande förskolor och grundskolor har initierat en spännande skolutvecklingsresa ger det rätt person möjlighet att utifrån kompetens och engagemang påverka och sätta sin prägel på rollen. Om du blir anställd hos oss erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för förskola och grundskola och välkommen inom Lärande förskola och grundskola i Sverige AB.

Arbetsuppgifter

I rollen som Förskole- och grundskolechef har du en strategisk och verksamhetsnära roll. Du arbetar med ett helhetsperspektiv på verksamheten och med att leda och utveckla medarbetarna mot verksamhetens mål, bidra och vara en del av LFGs ledningsgrupp, bidra till Lärandegruppens strategiska målsättning och inte minst att vara ett stöd till våra enheters rektorer. Vi arbetar nära våra olika stabsfunktioner i Lärandegruppen och du kommer ha kontakt med funktioner som HR, ekonomi, fastighet, kommunikation, affärsutveckling, it och partnerskap.

 • Arbeta med ledarskapsutveckling, utveckling av affärsmannaskap och chefsrollens olika delar tillsammans med övriga i ledningsgruppen, och vara delaktig i att leda ett utvecklingsinriktat kollegialt skolledarteam bestående av våra rektorer och biträdande rektorer
 • Utveckla, kvalitetssäkra och bidra till att positionera våra förskolor och grundskolor
 • Arbeta med verksamhetsutveckling och tillväxt utifrån koncernens affärs- och verksamhetsplaner
 • Arbeta med utveckling och efterlevnad av Lärandes pedagogiska arbete, Lärandemodellens olika delar (pedagogiska, organisatoriska, bemanning etc) samt delta i utvecklingen av vårt koncept, Lärandemodellen
 • Arbeta med barn- och elevrekrytering tillsammans med rektorer och stab
 • Delaktig i arbetet med omvärldsanalys och ha kontakt med kommun och näringsliv
 • Budget- och resultatansvar för enheterna
 • Arbetsmiljö- och personalansvar för våra rektorer
 • Stötta rektorer i den dagliga driften och de frågor som uppkommer inom förskola och grundskola

Profil vi söker

Vi söker dig med flera års erfarenhet i ledande pedagogiska uppdrag, av att leda underställda rektorer/skolledare/förskolechefer, strategiskt ledningsarbete samt ledning av förändringsarbete inom skol- och organisationsutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tillväxtfrågor.

Kravprofil i summering:

 • Relevant akademisk utbildning
 • Rektorsexamen
 • Gärna 5-7 års relevant erfarenhet i ledande pedagogiska uppdrag
 • Erfarenhet av att leda underställda chefer (rektorer, skolledare, förskolechefer)
 • Erfarenhet av strategiskt ledningsarbete
 • Erfarenhet förändringsarbete inom skol- och organisationsutveckling
 • Gärna erfarenhet av arbete med tillväxtfrågor
 • Meriterande med erfarenhet av arbete inom både för- och grundskola
 • God kännedom om gällande styrdokument och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
 • God kunskap om ekonomi och budgetarbete

Du har ett genuint engagemang och intresse av att aktivt bidra till skol- och samhällsutveckling. Du är kunnig inom utbildningsfrågor och har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du är lyhörd, bidrar med positiv energi och har god förmåga att bidra till utveckling av medarbetare i grupp och individuellt. Som person och ledare upplevs du som erfaren, modig, handlingskraftig och stabil. Genom ditt kommunikativa ledarskap har du förmåga att bygga och vara del av trygga och effektiva team. Du har höga förväntningar och strävar efter goda kvalitativa och ekonomiska resultat.

Frågor

I denna rekrytering har Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige valt att samarbeta med Constatera Search & Interim.

Om du har frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373, lotta.belfrage-palmqvist@constatera.se eller rekryterade chef VD Marina Malmqvist, marina.malmqvist@larande.se

Ansökan

Ansök snarast, senast 22 juni 2023, med CV och ansökningsbrev via www.constatera.se
Ansökningshandlingarna kommer att delas med Lärande förskolor och grundskolor. Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad.

Svara på följande frågor i din ansökan: 1. Varför är denna tjänst intressant för dig? 2. Hur uppfyller du kravprofilen?