Lärplattform

Syftet med det här innehållet är att skapa trygghet för dig som vårdnadshavare. Genom vår lärplattform kan du förutom att kommunicera med personal på skolan, ha koll på scheman, göra sjuk- och frånvaroanmälan, få koll på när nästa friluftsdag är eller att följa upp hur ditt/dina barns skolgång fungerar på olika sätt. Det finns två sätt att använda vår lärplattform, dels genom din dator/webbsida, dels genom vår App som heter Lärande Skola. Läs mer om den längre ned.

Visste du att...

...vi hanterar ditt/dina barns personuppgifter i säkra system med tydliga rutiner för lagring och rensning enligt lagen om GDPR.

Appen: Lärande Skola – Ett smidigt sätt till bra kommunikation


För att underlätta för dig som är vårdnadshavare till ditt/dina barn i grundskolan här på Lärande har vi tagit fram en egen app – Lärande Skola. Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt eller dina barns lärande. Här hittar du även information om schema, får återkoppling på uppgifter för ditt/dina barn, samt att du kan lämna frånvaro- och sjukanmälan m.m. En pushnotis skickas ut till din mobil och uppmärksammar dig när det finns ny information att ta del av.


Bild på "Idagsidan" (första sidan vid inloggning i appen):

Hur kommer jag i gång?


Appen:
1. Vid användning av appen loggar du in med ditt Bank-ID.
– Vårdnadshavare på tidigare Skapaskolan behöver endast logga in via appen Admentum (tillsvidare) med användarnamn och lösenord som skickas ut av skoladministratör. Bank-ID krävs ej.

Hemsidan:
1. Vid användning av dator loggar du in via login.erlaskolan.se eller login.magnetica.se
2. Välj – Vårdnadshavare.
3. Bekräfta sedan med ditt Bank-ID.
– Vårdnadshavare på tidigare Skapaskolan behöver endast logga in på admentum.se (tillsvidare) med användarnamn och lösenord som skickas ut av skoladministratör. Bank-ID krävs ej.

På hemsidan hittar du detaljerad information som vårdnadshavare. Beskrivningar för olika funktioner hittar du i Skolrummet när du har loggat in.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Följ stegen nedan för hur du anmäler ditt barn frånvarande...

  1. När du är inloggad och väl inne på Idagsidan finns en knapp som heter Frånvaro.
  2. Via Frånvaro-knappen kommer du till Admentum.
  3. I Admentum anmäler du frånvaro.

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla elevens frånvaro. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00.

  1. Börja med att klicka på Frånvaro. Klicka därefter på den blåa knappen Anmäl frånvaro
  2. Du kan välja om du önskar anmäla frånvaro för heldag eller del av dag (klicka ur den förkryssade boxen Heldag om det endast avser en del av dagen).
  3. Klicka på knappen Spara för att bekräfta frånvaroanmälan.