Lärande Grundskola Östra certifierad som Generation Pep Skola 2023

13 februari 2023

På Lärande Grundskola Östra har rörelse och hälsosamma matvanor länge varit en del av verksamheten. Ett led i att stärka arbetet var att skolan började med det kostnadsfria digitala verktyget, Generation Pep Skola. Skolan har genom sin certifiering, fått diplom signerat av Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och en av initiativtagarna, H.K.H. Prins Daniel.

Lärande Grundskola Östra certifierad som Generation Pep Skola 2023

Genom ”Generation Pep Skola” har skolan skattat sitt nuläge genom evidensbaserade frågor för sex olika kategorier kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor samt tagit fram konkreta handlingsplaner. När skolan skattade sig högt på alla sex områden fanns möjligheten att bli certifierad, år 2023. Lärande Grundskola Östra skickade in sin handlingsplan till en expertgrupp, som efter granskning tilldelade skolan den efterlängtade certifieringen den 9 december 2022. Det gemensamma arbetet på skolan, för att kunna möjliggöra certifieringen har pågått under en längre tid.

- Det känns som ett fantastiskt fint kvitto på ett långsiktigt arbete med att utveckla vår skolas arbete i hälsofrågor. Vi är glada och stolta över att vi nu har blivit certifierade. Tobias Svensson, förstelärare och lärare i idrott och hälsa har i team, med skolledning och övrig personal varit drivande i arbetet, säger Oscar Semb, Rektor på Lärande Grundskola Östra.

- Det här innebär bland annat att vi stärker vår kultur och vårt fokus på hälsofrämjande arbete. Vi visar att vi är en skola i framkant som vill ha ett helhetsperspektiv på elevernas skoltid, tillägger han.

-Vi är jätteglada över att så många skolor vill ta på sig ledartröjan och engagera sig i sina elevers hälsa. Skolan är den arena som har möjlighet att nå ut till alla barn, och är också idag en plats där många barn kommer i rörelse. En certifiering innebär att hela skolan tagit krafttag och att alla delar på skolan verkligen finns där för att stötta eleverna till en bättre fysisk hälsa och att arbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Certifieringen uppmärksammas på skolan, den 14 februari klockan 13.00 tillsammans med alla elever. Aktiviteter sker och den stora flaggan för Generation Pep kommer därmed att presenteras och pryda trappan i entrén på skolan med stolthet.